دبیرستان بنیاد پانزده خرداد و هنرستان کاردانش ۱۵ خرداد

مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان بنیاد پانزده خرداد و هنرستان کاردانش ۱۵ خرداد

مدرسه

0 از 0 نظر

  • شهر بم محله آسپیکان میدان رحیمی نژاد خیابان بهمن

مکان‌های مرتبط