دبیرستان شهید بلباسی

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان شهید بلباسی

ساختمان مدرسه

5 از 1 نظر

  • قائم شهر،جویبار،خ. آزادی،خ. خزر یازدهم

مکان‌های مرتبط