دبیرستان شهید توانا

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان شهید توانا

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • تبریز،کوچه باغ،خ. قره آغاج،خ. فروردین