دبیرستان شهید منتظری

مؤسسه آموزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان شهید منتظری

مؤسسه آموزشی

3 از 1 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷ صبح – ۶ شب
  3. یکشنبه۷ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبه۷ صبح – ۶ شب
  5. سه‌شنبه۷ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبه۷ صبح – ۶ شب
  7. پنج‌شنبه۷ صبح – ۶ شب
 • ورامین،سکینه بانو،خ. دانشگاه،خ. خبرنگار

مکان‌های مرتبط