دبیرستان هیات امنایی شهیدان ۲۹ آبان

مدرسه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان هیات امنایی شهیدان ۲۹ آبان

مدرسه

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
 • ساری، خیابان آزادی، جنب عمارت شهرداری

مکان‌های مرتبط