دبیرستان پسرانه امام حسین

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان پسرانه امام حسین

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  2. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  3. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  4. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
  7. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۷ شب
 • نی‌ریز،بهداشت،خ. عمان