دبیرستان پسرانه شهید باهنر

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان پسرانه شهید باهنر

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • تهران،امامت،خ. دماوند