دبیرستان پسرانه شهید رجب زاده

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دبیرستان پسرانه شهید رجب زاده

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اردبیل،کرد احمد،ب. شهدا