درمانگاه بقیه اله موسسه بسیجیان

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه بقیه اله موسسه بسیجیان

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
  2. چهارشنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
  3. پنج‌شنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
  4. جمعه۸:۴۰ – ۷ صبح
  5. شنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
  6. یکشنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
  7. دوشنبه۸:۴۰ – ۷ صبح
 • ایلام،بازار،بلوار امام خمینی،خ. سیدالشهدا