درمانگاه تخصصی شبانه‌روزی کودکان و نوزادان فارابی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه تخصصی شبانه‌روزی کودکان و نوزادان فارابی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تبریز،بیلانکوه،بلوار آدربایجان،بلوار آزادی

مکان‌های مرتبط