درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امید

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امید

کلینیک

2 از 1 نظر

 • باز است

  1. شنبه۳ عصر – ۸ شب
  2. یکشنبه۳ عصر – ۸ شب
  3. دوشنبه۳ عصر – ۸ شب
  4. سه‌شنبه۳ عصر – ۸ شب
  5. چهارشنبه۳ عصر – ۸ شب
  6. پنج‌شنبه۳ عصر – ۸ شب
  7. جمعه۳ عصر – ۸ شب
 • همدان،پاسداران،بلوار زینبیان،خ. سرپل مراد

مکان‌های مرتبط