درمانگاه خیریه تخصصی حیدریها

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه خیریه تخصصی حیدریها

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • ورامین،موسی آباد،خ. پانزده خرداد،خ. شهید بهشتی

مکان‌های مرتبط