درمانگاه خیریه دارالشفا حضرت مهدی

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه خیریه دارالشفا حضرت مهدی

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • قرچک،مهدیه،خ. آزادگان