درمانگاه شبانه‌روزی اقبال

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شبانه‌روزی اقبال

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • ارومیه،حسن آباد،بلوار مدنی،خ. هفت آسیاب

مکان‌های مرتبط