درمانگاه شبانه‌روزی شهرداری منطقه ۵ تهران

کلینیک

باز است

درمانگاه شبانه‌روزی شهرداری منطقه ۵ تهران

درمانگاه شبانه‌روزی شهرداری منطقه ۵ تهران

کلینیک

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • تهران،اباذر،ب. اشرفی اصفهانی،خ. شالی

مکان‌های مرتبط