درمانگاه شبانه‌روزی شهید رجایی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شبانه‌روزی شهید رجایی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • مشهد،کارگران،بلوار چمن،بلوار صدر،خ. یاران بیست و دوم

مکان‌های مرتبط