درمانگاه شبانه‌روزی طاها

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شبانه‌روزی طاها

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تبریز،بارنج چای،خ. ستارخان،کوی مریم

مکان‌های مرتبط