درمانگاه شبانه‌روزی ولایت پردیس

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شبانه‌روزی ولایت پردیس

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • اهواز،شهرک پردیس،بلوار گلفام،خ. گلبهار

مکان‌های مرتبط