درمانگاه شماره چهار تأمین اجتماعی

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شماره چهار تأمین اجتماعی

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ بامداد
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ بامداد
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ بامداد
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ بامداد
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ بامداد
 • مشهد،حسین آباد،بلوار عباسپور،خ. تاکسیرانی یکم