درمانگاه شهرداری منطقه ۱۲

کلینیک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شهرداری منطقه ۱۲

کلینیک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  2. شنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱:۵۹ شب
 • تهران،دروازه شمیران،خ. پیروزی،خ. مجاهدین،خ. استنکافی