درمانگاه شهید میرزا حسینی

اضطراری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شهید میرزا حسینی

اضطراری

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷ صبح – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۷ صبح – ۸ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷ صبح – ۸ شب
  5. یکشنبه۷ صبح – ۸ شب
  6. دوشنبه۷ صبح – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۷ صبح – ۸ شب
 • اردبیل،موسی بن جعفر،ب. شهدا،خ. موسی بن جعفر