دفتر پیشخوان خدمات دولت

دفتر دولتی

بسته است

دفتر پیشخوان خدمات دولت

دفتر دولتی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۱۵ ظهر ۴ عصر – ۸ شب
 • شهر سنندج محله آقا زمان بلوار کردستان

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط