دفتر پیشخوان خدمات دولت

دفتر دولتی

باز است

دفتر پیشخوان خدمات دولت

دفتر دولتی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ – ۶ صبح
  2. چهارشنبه۸ – ۶ صبح
  3. پنج‌شنبه۸ – ۶ صبح
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ – ۶ صبح
  6. یکشنبه۸ – ۶ صبح
  7. دوشنبه۸ – ۶ صبح
 • سنندج،دگایران،خ. بهارستان

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط