دندانپزشکی دکتر علی آمیغ

دندانپزشک

باز است

دندانپزشکی دکتر علی آمیغ

دندانپزشکی دکتر علی آمیغ

دندانپزشک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  2. سه‌شنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  3. چهارشنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  4. پنج‌شنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  7. یکشنبه۳:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
 • تهران،کوی نصر،خ. گیشا

مکان‌های مرتبط