دهکده المپیک

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دهکده المپیک

مجتمع/مرکز ورزشی

4 از 2 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  4. جمعه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  5. شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  6. یکشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
  7. دوشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۱:۳۰ شب
 • زاهدان،دهکده ورزشی،بلوار دانشگاه،بلوار دانشجو