راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی سمپاد

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی سمپاد

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
 • ارومیه،شاهرخ آباد،بلوار نبوت،خ. ساحلی،خ. وکلا