ربع رشیدی

ویرانه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ربع رشیدی

ویرانه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • تبریز،باغمیشه،بلوار رجایی،خ. عبدالله دخت،خ. خباز