رستوران خانه ابراهیمی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

رستوران خانه ابراهیمی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • یزد،ایرانشهر،خ. امامزاده جعفر،خ. شهید رجاعی،خ. هاشم خان

مکان‌های مرتبط