رستوران سنتی دانشگاه

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

رستوران سنتی دانشگاه

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  2. یکشنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  3. دوشنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  4. سه‌شنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  5. چهارشنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  6. پنج‌شنبه۱۱ صبح – ۳ عصر
  7. جمعه۱۱ صبح – ۳ عصر
 • شهرستان خمینی شهر،کوی اساتید،خ. فارابی