امکانات اصلی

 • پیک

  پیک

 • صندلی کودک

  صندلی کودک

 • پارکینگ اختصاصی

  پارکینگ اختصاصی

نوع رستوران

 • رستوران ایرانی

  رستوران ایرانی

سایر امکانات

 • سفارش آنلاین

  سفارش آنلاین