رستوران کسری

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

رستوران کسری

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۸ شب
  2. جمعه۷ صبح – ۸ شب
  3. شنبه۷ صبح – ۸ شب
  4. یکشنبه۷ صبح – ۸ شب
  5. دوشنبه۷ صبح – ۸ شب
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۸ شب
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۸ شب
 • سرابله،بلوار امام رضا

مکان‌های مرتبط