امکانات اصلی

 • پیک

  پیک

 • صندلی کودک

  صندلی کودک

 • مناسب برای تولد

  مناسب برای تولد

نوع رستوران

 • رستوران ایتالیایی

  رستوران ایتالیایی

سایر امکانات

 • امکان رزرو

  امکان رزرو