رستوران گردشگری بام کردستان رزم‌آرا شعبه ۲

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

رستوران گردشگری بام کردستان رزم‌آرا شعبه ۲

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • شهرستان سنندج،جاده صلوات آباد

مکان‌های مرتبط