روگذر خواجه رشید

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

روگذر خواجه رشید

0 از 0 نظر

  • همدان،بوعلی سینا،خ. شریعتی،بلوار کاشانی