زندان دیزل آباد

محوطه زندان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

زندان دیزل آباد

محوطه زندان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبهکل روز بسته است
  2. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. جمعه۸ صبح – ۴ عصر
  7. شنبهکل روز بسته است
 • کرمانشاه،دیزل آباد،خ. متری،خ. یکصد و دو