زندان مرکزی بیرجند

محوطه زندان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

زندان مرکزی بیرجند

محوطه زندان

0 از 0 نظر

  • شهرستان بیرجند،جاده زندان