زیارتگاه حضرت خضر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

زیارتگاه حضرت خضر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شیراز،حسین آباد سرتل،خ. تورجی مند،خ. تورجی مند یکم