ساختمان شهید شهریاری دانشگاه پیام نور بیرجند

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ساختمان شهید شهریاری دانشگاه پیام نور بیرجند

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • بیرجند،دشت علی آباد،جاده اسفه رود،بلوار دانشگاه

مکان‌های مرتبط