سازمان انتقال خون ایران

اداره

بسته است

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

اداره

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،کوی نصر،ب. همت