سازمان انتقال خون خلخال

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سازمان انتقال خون خلخال

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ بامداد
 • خلخال،بیست و دو بهمن،خ. عزیزی،خ. اشرفی اصفهانی

مکان‌های مرتبط