سازمان بهزیستی کشور

سازمان غیر دولتی

بسته است

سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور

سازمان غیر دولتی

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • تهران،سنگلج،خ. حافظ،خ. دکتر فیاض بخش