سازمان تامین اجتماعی شعبه۱ساری

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سازمان تامین اجتماعی شعبه۱ساری

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • ساری،پانزده خرداد،بلوار طالقانی

مکان‌های مرتبط