سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • تهران،دبستان،خ. دکتر شریعتی