سازمان فنی و حرفه ای دامغان

مؤسسه آموزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سازمان فنی و حرفه ای دامغان

مؤسسه آموزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر
 • دامغان،بوستان،بلوار جانباز،خ. صنعتگران ششم