سالن اجتماعات شهید چمران

ساختمان دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن اجتماعات شهید چمران

ساختمان دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تهران،شریعتی،خ. دانشکده مدیریت