سالن امام خمینی

زمین ورزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن امام خمینی

زمین ورزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • آق‌قلا،بیست دستگاه،خ. امام خمینی جنوبی