دانشگاه پیام نور واحد بوکان

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

دانشگاه پیام نور واحد بوکان

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • بوکان،میدان امام خمینی فلکه آزداگان

مکان‌های مرتبط