مجموعه ورزشی صادقی اوقاف

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی صادقی اوقاف

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۷ – ۱۱ صبح
  2. یکشنبه۷ – ۱۱ صبح
  3. دوشنبه۷ – ۱۱ صبح
  4. سه‌شنبه۷ – ۱۱ صبح
  5. چهارشنبه۷ – ۱۱ صبح
  6. پنج‌شنبه۷ – ۱۱ صبح
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،اوقاف،خ. فرجام،خ. سراج

مکان‌های مرتبط