سالن غذاخوری دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی هرمزگان

رستوران

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن غذاخوری دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی هرمزگان

رستوران

0 از 0 نظر

  • بندرعباس،گلشهر،بلوار رسالت جنوبی،بلوار دوازده فروردین

مکان‌های مرتبط