سالن ورزشی دانشکده فنی امام محمد باقر

مجتمع/مرکز ورزشی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

سالن ورزشی دانشکده فنی امام محمد باقر

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

  • ساری،هشتاد و ششدستگاه،خ. شهبند،خ. مطهری

مکان‌های مرتبط